wtorek, 27 września 2016

Polmack


W jednostkach, logistyka może koncentrować się na przepływie od miejsca początkowego do odbioru przez użytkownika finalnego. Są dwa fundamentalne etapy logistyki. Główny udoskonala ciągły przepływ materiałów za pośrednictwem sieci transportowej i ośrodków magazynowania. Drugi uzgodni kolejność zasobów aby zrealizować oznaczony projekt. Systemy przepływu logistycznego optymalizują się po największej części w celu uniknięcia niedoboru towarów, zmniejszenie kosztu transportu, uzyskanie jakiegoś towaru w minimalnym okresie czasu lub też minimalny okres i ilość dóbr magazynowanych. Transfer logistyczny jest szczególnie istotny w typie produkcji just in time, w którym kładzie się nacisk do zmniejszenia stocku do minimum - oto polmack. Minioną tendencją w obfitych sieciach dystrybucji jest nadanie tych celów pojedynczym artykułom, bardziej niż optymalizacja całego systemu do określonego celu. Jest to dopuszczalne albowiem plany opisują po największej części ilości, które magazynuje się w danym miejscu, a te różnią się w zależności od strategii.